ANW

11-12-2017

​​ANW is in 1998 ingevoerd als verplicht schoolvak voor alle leerlingen van de bovenbouw havo vwo, maar is vanaf 2007 niet meer verplicht voor havo en vanaf 2015 niet meer voor vwo. De onderdelen van ANW zijn in de andere natuurwetenschappelijke vakken terug te vinden, zij het grotendeels niet meer in samenhang met elkaar. Ook betekent deze 'indaling' dat leerlingen met een M-profiel de ANW-inhoud niet meer krijgen. Sommige scholen bieden nog steeds ANW aan, maar dan in het vrije deel van de tweede fase. Andere scholen bieden de wetenschapsfilosofische en ‑historische inhoud van ANW breder dan alleen vanuit natuurwetenschappen en techniek aan, bijvoorbeeld onder de naam wetenschapsoriëntatie, of als leerlijn profielwerkstuk.

 

Leerplan

Stand van het ANW-onderwijs 

De stand van zaken in het ANW onderwijs met daarin analyse van het curriculum en de belangrijkste knelpunten.

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd        

vvbfoto nlt les amsterdam_MG_0469-klein.jpg

 

Trendsmeer trends ​>

Samenhang en afstemming in N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten, want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker. Op deze pagina vindt u een aantal bronnen die u, op verschillende wijze, helpen werken met of nadenken over, samenhang.

Kennis over wetenschap

De snelle ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek maakt dat leerlingen naast kennis van feiten en regels ook inzicht in de werkwijze van de wetenschap moeten verwerven.

Big History

Het vak Big History verschijnt steeds vaker als opvolger van ANW – de inhoud ervan past zelfs in de eindtermen van ANW en een examencijfer voor Big History kan daarmee als ANW-resultaat in het combinatiecijfer worden opgenomen. 

 

Bovenbouw havo/vwo

Wetenschapsoriëntatie

De term wetenschapsoriëntatie staat voor wetenschappelijke toerusting van de leerling. Deze website analyseert de mogelijkheden in het vwo.

Handreiking (in ontwikkeling)

Handreiking voor het schoolexamen ANW havo/vwo met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en modules bij de eindtermen in het schoolexamen.
LR nlt 6.jpg


 

Contactpersoon