Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • NLT

Natuur Leven Technologie (NLT)

11-12-2017

Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een vak voor de bovenbouw havo en vwo (tweede fase). Het vak bestaat sinds 2007. Het vak is een keuzevak voor leerlingen in de natuurprofielen.
NLT laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen: hoe een combinatie van verschillende disciplines nodig is om complexe vraagstukken uit de wereld van bèta en technologie op te lossen. Het vak is bedoeld als afronding van de natuurprofielen en als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van bèta/technologie.

 

 

Leerplan

Examenprogramma

In 2012 is het vernieuwde examenprogramma NLT in samenwerking met SLO opgesteld.  
 

Stand van zaken van het NLT onderwijs

De stand van zaken in het ​NLT-onderwijs met daarin analyse van het curriculum en de belangrijkste knelpunten.

 

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd         


 

Trendsmeer trends ​>

Samenhang

In NLT komen aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samen. Daarmee sluit het vak aan op wereld van wetenschap en praktijk waarin complexe vraagstukken alleen in samenhang kunnen worden opgelost.

Vaardigheden

Binnen NLT is ruimte voor het onderwijzen van meerdere vaardigheden.

Concept-context

Informatie over de toenemende rol van contexten in het onderwijs. De modules van NLT zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijke en beroepspraktijken.


   

Bovenbouw havo/vwo

Vereniging NLT

De website van de Vereniging NLT geeft informatie over onder andere lesmateriaal en toetsen. De vereniging, van en voor scholen, houdt zich bezig met de kwaliteit van het vak NLT en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van modules.

Digitale handreiking

Handreiking voor het schoolexamen NLT havo/vwo met aandacht voor leerlijnen, toetsen, opstellen PTA's en modules bij de eindtermen in het schoolexamen.
De handreiking staat begin 2018 online.

Regionale netwerken

De regionale vaksteunpunten NLT ondersteunen docenten bij het invoeren van nlt. Ze proberen zoveel mogelijk vragen van docenten te beantwoorden en geven trainingen bij enkele NLT-modules. Ieder vaksteunpunt heeft een aantal gecertificeerde modules in beheer.​


 

NLT
Contactpersoon