Sector
  • Pabo
  • Po
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Vakdidactiek

"Toen ik er meer over ging weten werd het leuk"

23-1-2015
Waal, M.E. van der, Hovinga, D., Wals, A.E.J., & Koppen, C.S.A. van. (2012). "Toen ik er meer over ging weten werd het leuk". Wageningen: Wageningen Universiteit.
Dit onderzoeksverslag is van belang voor beleidsmakers, schoolleiders, leerplanontwikkelaars, onderwijsdeskundigen en leerkrachten. Het reflecteert op de werking, waardering en doorwerking van 'NatuurWijs' als een ervaringsgericht natuuronderwijsprogramma voor basisschoolleerlingen in vergelijking met regulier natuuronderwijs.
Het belang van 'natuur' en 'natuurervaringen' in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen staat eigenlijk nauwelijks ter discussie, hooguit is er onenigheid over de prioriteit ervan. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat er in Nederland, maar ook zeker elders in de wereld, al ruim honderd jaar aandacht is voor het leren over, in, met en vóór natuur. Een belangrijke vraag is nu op welke wijze kinderen het beste in contact kunnen komen met natuur.
 
Het onderzoek maakt expliciet welke leerresultaten het natuurbelevingsprogramma NatuurWijs realiseert en onder welke omstandigheden de kans op optimale leeromstandigheden het grootst is. Dit verslag biedt een beschrijving van de betekenis en het belang van deze resultaten voor (de ontwikkeling) van kinderen.
 
Tot slot worden er enkele aanbevelingen gedaan:
  • differentieer educatieve natuurprogramma's op grond van startpositie van leerlingen en leerkrachten;
  • houd in het programma rekening met de culturele/etnische achtergrond van kinderen;
  • maak ruim baan voor reflectieve kwaliteiten van boswachters/gidsen en reserveer aandacht in het leerprogramma voor behalve hoofd, hart en handen ook voor het hele lijf.