Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Scheikunde
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Hoogbegaafdheid
 • Differentiatie
 • Leerlijn
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing

23-1-2015
Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Abridged Edition.
Deze publicatie is bestemd voor leerplanontwikkelaars en docenten. Het betreft de herziene taxonomie van Bloom, zoals ontwikkeld door de auteurs in 2001. Het tweedimensionale model richt zich op de kennisdimensie en de handelingsdimensie. Door deze te combineren kunnen verwachtingen van leerlingen goed worden omschreven in doelen en in een doorlopende leerlijn. Er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan hogere denkvaardigheden.
Contactpersoon