Sector
  • Havo Bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Advies beproefd examenprogramma NLT; eindrapportage Stuurgroep NLT

23-1-2015
Eijkelhof, E., & Krüger, J. (2010). Advies beproefd examenprogramma NLT; eindrapportage Stuurgroep NLT. Enschede: Stuurgoep NLT.
Dit onderzoeksrapport is bestemd voor leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Hierin formuleert de Stuurgroep NLT zijn advies aan de minister van OCW over het examenprogramma voor het interdisciplinaire bètavak natuur, leven en technologie (nlt). Vanaf augustus 2007 konden scholen ervoor kiezen nlt aan te bieden als profiel-keuzevak. Vanaf de invoering heeft er monitoring en evaluatie van de invoering plaatsgevonden. Er is onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de ontwikkeling van het vak. Op basis van de ervaringen in de ontwikkel- en implementatieperiode en de onderzoeksresultaten heeft de Stuurgroep het adviesexamenprogramma geformuleerd voor havo en voor vwo. Dit advies is gebaseerd op de ervaringen en onderzoeken van de afgelopen vijf jaar. Hoofdstuk 1 bevat een korte beschrijving van de redenen voor de ontwikkeling van nlt; hoofdstuk 2 schetst de uitgangspunten en het proces van ontwikkeling en invoering; in hoofdstuk 3 wordt het onderwijs in nlt gedurende de eerste drie jaren (2007-2010) besproken, evenals de resultaten van evaluerend onderzoek; hoofdstuk 4 bespreekt de uitgangspunten voor het advies en bevat het adviesexamenprogramma; in hoofdstuk 5 vestigt de Stuurgroep de aandacht op aspecten die van belang zijn voor een steviger verankering van nlt in de onderwijsstructuur. De Stuurgroep noemt in dit rapport een aantal aspecten die naar zijn mening de komende jaren van belang zijn voor een goede ontwikkeling van het onderwijs in nlt.