Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Reproductie en evolutie
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Animal survival: learning by inquiry and design in primary science education

25-1-2015
Graft, M. van, Klein Tank, M., & Verheijen, S. (2011). Animal survival: learning by inquiry and design in primary science education. In A. Yarden & G. S. Carvalo (Eds.), Authenticity in Biology Education: Benfits and Challenges. Proceedings of the eight conference of ERIDOB. (pp. 151–161). Braga: CIEC, Universidade do Minho.
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het betreft een onderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs met speciale aandacht voor de ontwikkeling van concepten en houdingen. Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een lessenserie over hoe wilde dieren in de natuur overleven en wat dit betekent voor hun bestaan in een dierentuin. Het onderliggende concept dat door de leerlingen verder ontwikkeld werd, is 'vorm-functie'. Leerlingen onderzochten het natuurlijke gedrag en de bouw van enkele wilde dieren, met andere woorden ze onderzochten de 'vorm' (de bouw)van het wilde dier in relatie tot de 'functie' (overlevingsstrategie) in een natuurlijke omgeving, en wat voor een gevolgen dit heeft voor de constructie van dierentuinverblijven. Zowel de ontwikkeling van het 'vorm-functie'-concept alsook de 'wetenschappelijke benaderingen' van de leerlingen werden in dit onderzoek bestudeerd. Het artikel concludeert dat onderzoekend en ontwerpend leren leerlingen de mogelijkheid geeft hun wetenschappelijke houdingen en benaderingen te ontwikkelen.