Sector
 • Vo
 • Po
 • Vmbo
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kennisbasis
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering

Atlas of Science Literacy: Project 2061, Volume 1 & 2

17-2-2015
American Association for the Advancement of Science. (2001). Atlas of Science Literacy: Project 2061, Volume 1 & 2. Washington, DC.
ISBN

Volume 1 ISBN: 0871686686 Volume 2 ISBN-13: 9780871687128

Deze publicatie is interessant voor docenten en leerplanontwikkelaars die willen werken aan doorlopende leerlijnen en/of samenhangend onderwijs. Het is een tweedelige collectie van zogenaamde conceptual strand maps die laten zien hoe het begrip van de leerlingen van de idee├źn en vaardigheden die leiden tot kennis van wetenschap, wiskunde en technologie zich ontwikkelt van groep 3 in het primair onderwijs tot aan de bovenbouw middelbare school. Voorbeelden van zogenaamde strands zijn: natuurwetenschappelijk onderzoek, de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving, structuur der materie en evolutie van het leven.De kaarten in de Atlas schrijven niet een specifiek curriculum of institutionele strategie voor, maar presenteren een kader dat is bedoeld om een breed scala aan verschillende manieren om het onderwijs op lokaal niveau vorm te geven te inspireren.