Sector
  • Havo Bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Vakinhoud
  • Ruimte
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Lespakket
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Atmosfeer en aarde

25-1-2015
Buuren, O. van, Köhler, K., & Vroon, H. (2012). Atmosfeer en aarde. Enschede:  Stichting natuurkunde.nl.
​Dit lesmateriaal is bedoeld voor docenten aardrijkskunde. Het lesmateriaal behoort bij domein E2: Aarde en klimaat, dit is een SE-(keuze)onderwerp in het examenprogramma. Deze module gaat over de natuurkunde die nodig is om het weer, het klimaat en de processen in de aardkorst en de aardkern te begrijpen. Het is de bedoeling dat de leerlingen de natuurkunde zelf gaan toepassen op onderwerpen uit weerkunde, klimaatkunde en geologie. Het lesmateriaal bevat zowel theorie- als practicumopdrachten; uitgebreide introducties; samenvattingen van ieder hoofdstuk en begrippenlijsten. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal opgaven. De module is ontwikkeld als voorbeeldlesmateriaal bij de nieuwe natuurkunde.