Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Nask1
 • Nask2
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
 • Duurzaamheid
 • Weer en klimaat
 • Dynamisch evenwicht
 • Interactie
 • Reproductie en evolutie
 • Biosfeer
 • Leven
 • Materie
 • Zonnestelsel en heelal
 • Energie-beschouwingen
 • Systeemdenken
 • Energie
 • Wisselwerking
 • Aarde, natuur en heelal
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Interdisciplinariteit
 • Ruimte
 • Technologische ontwikkeling
 • Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
 • Techniek-breed
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Betekenisvol leren
 • Informatievaardigheden
 • Kennisbasis
 • Leerlingenmateriaal
 • Leraarmateriaal
 • Vaardigheden
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Modelvorming
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Bèta in het dagelijks leven

23-1-2015

Boeijen, G., & Lackamp J.W. (red.). (2013). Bèta in het dagelijks leven. Broek op Langedijk: Gigaboek.

ISBN

978 90 85483

Dit boek is interessant voor docenten van betavakken, leraren in opleiding en materiaalontwikkelaars. Het boek bevat 53 casussen, gespreid over acht 'contexten' uit het dagelijks leven. Alles bij elkaar geeft het een breed beeld van de natuurwetenschappelijke achtergrond van verschijnselen die we dagelijks om (en in) ons meemaken. De teksten zijn informatief en helder, voorzien van illustraties en grafieken. De onderwerpen zijn volgens de auteurs gekozen vanuit ethische vragen die wetenschap en techniek kunnen oproepen, "wat zou iedere Nederlander daartoe moeten weten van natuurwetenschap en techniek?" De ethische kant blijft in de bundel meestal impliciet. Keuze voor alledaagse situaties houdt fundamentele wetenschap, bijvoorbeeld relativiteitstheorie, buiten de selectie. De 53 casussen zijn zeer overzichtelijk in beeld gebracht in een matrix die is opgemaakt uit de acht contexten (leefomgeving, seksualiteit, communicatie, gezondheid, ontspanning, techniek, transport en natuur) en de twaalf concepten (evolutie, ecosysteem, gedrag, regelsysteem, organismen, cel en genen, kracht, energie, elektriciteit en magnetisme, licht, stoffen en atomen en moleculen). Voor verder zoeken verwijst het boek naar de website www.betadagelijksleven.nl.
Contactpersoon