Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Leerlingenmateriaal
 • Docentenhandleiding
 • Lespakket
 • Onderzoeken
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

BasisNatuurWetenschappen (BNW)

25-1-2015
Rodenboog, M.J.P., & Spek, W. (2007). BasisNatuurWetenschappen (BNW). Enschede: SLO.
Dit lespakket is bedoeld voor docenten natuurwetenschappen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit ongeveer zeventig lessen waarin leerlingen kennismaken met de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Het is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw havo/vwo. Het is flexibel te gebruiken als vak met uren per week of als project. Leerlingen leren een onderzoek uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode en daarbij de passende onderzoekstaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. Er is geen voorkennis nodig voor dit pakket. Het pakket is uitgewerkt in zes modules: wat is wetenschap?; meten aan mensen; bewegen; het weer; soorten onderzoek en mijn wetenschappelijk onderzoek. De modules hebben een vast format waarin dezelfde onderzoeksstrategie steeds terugkeert.