Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vwo
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Betekenisvol leren
 • Leraarmateriaal
 • Vakdidactiek
 • Verrijken

BioLogen Denkgereedschap voor het biologieonderwijs

17-2-2015
Janssen, F. (2006). BioLogen Denkgereedschap voor het biologieonderwijs. Leiden: ICLON.
Dit boek is bestemd voor docenten biologie, lerarenopleiders, leraren in opleiding en leerplanontwikkelaars. De bundel bevat vijftig korte essays over biologiedidactiek gericht op het leren denken van leerlingen, het is omschreven als een "schatkamer voor elke biologiedocent". Het boek begint met een introductie op het denkgereedschap: vragen van leerlingen en de verschillende perspectieven van waaruit deze gesteld worden. Vervolgens een aantal meer of minder concrete suggesties om die in lessen toe te passen.Tot slot worden dertien perspectieven (van biologisch via o.a. vergelijkend, functioneel en evolutionair naar ethisch en persoonlijk) verder uitgewerkt.
Contactpersoon