Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Praktische vaardigheden

Biologie havo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma

17-2-2015
Hertog, J. den, (ed.), e.a. (2012). Biologie havo, syllabus centraal examen 2015 (bij het nieuwe examenprogramma). Utrecht : College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Deze syllabus is bedoeld voor docenten biologie, maar is secundair ook van belang voor leerplan- en materiaalontwikkelaars en nascholingsinstanties. In de syllabus is terug te vinden wat er op het centraal examen biologie voor de havo van de kandidaten verwacht wordt. Deze syllabus betreft het nieuwe centraal examen zoals dat vanaf 2015 op alle school en in 2014 op enkele pilotscholen zal gelden. De functie van de syllabus is de leraar in staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. Naar zijn aard is een syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende beschijrving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal examen voorbereiden.