Sector
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO
  • Vernieuwing examenprogramma's

Bouwen aan scheikunde: Blauwdruk voor een aanzet tot vernieuwing van het vak scheikunde in de Tweede Fase van HAVO en VWO

18-2-2015
Koten, G. van, Kruijff, B. de, Driessen, H., Kerkstra, A., & Meinema, H. (2002). Bouwen aan scheikunde: Blauwdruk voor een aanzet tot vernieuwing van het vak scheikunde in de Tweede Fase van HAVO en VWO. Enschede: SLO.
​Verkenning en analyse van de problematiek van het scheikunde-onderwijs aan het begin van de 21st eeuw, in kaart gebracht door de Verkenningscommissie Scheikunde. Aspecten die aan bod komen zijn: slechte maatschappelijk imago van scheikunde; onzichtbaarheid van de chemische industrie als belangrijke werkgever; slechte imago van het schoolvak scheikunde waardoor leerlingen afhaken (te abstract, gegoogel met formules, teveel losse feiten, onsamenhangend); docenten voelen weinig ruimte voor eigen inbreng; docentenopleiding van te weinig niveau; onvoldoende aandacht voor nascholing; het examenprogramma sluit niet meer aan bij de huidige ontwikkeling van het vakgebied in de maatschappij; daarnaast is er ook nauwelijks sprake van samenhang met andere bètavakken. Dit document is gebruikt als uitgangspunt bij de vernieuwing van het examenprogramma scheikunde.