Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Techniek N&T
Vakinhoud
 • Biosfeer
 • Heelal
 • Leven
 • Materie
 • Zonnestelsel en heelal
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Handreiking

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur: kerndoelen voor de onderbouw VO

17-2-2015
Spek, W., & Rodenboog, M.J.P. (2007). Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur: kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO.
Deze uitwerking van de kerndoelen Mens en natuur (opdrachtgever: OCW) is vooral gericht op docenten die naast hun methode ook op een andere manier het onderwijs in het leergebied Mens en natuur voor hun leerlingen vorm willen geven. In deze publicatie worden de kerndoelen Mens en natuur geconcretiseerd. De beschrijving is gericht op onderwijs dat leerlingen een actieve rol wil geven bij het leren van vaardigheden en denkwijzen. Het bevat voorbeelden die door een docent om te zetten zijn in lessen. Ieder kerndoel is beschreven aan de hand van een aantal sleutelbegrippen. De gedachte achter deze sleutelbegrippen wordt steeds beschreven en nader uitgewerkt op drie verschillende niveaus: vmbo b, vmbo kgt en havo/vwo. Bij elkaar vormen deze beschrijvingen typeringen voor het onderwijs in het leergebied op deze verschillende niveaus, wat docenten kan ondersteunen bij het inrichten van het onderwijs voor de verschillende niveaus. Bij ieder kerndoel zijn in de vorm van activiteiten en doorkijkjes één of meerdere voorbeelden gegeven die op de verschillende niveaus zijn uitgewerkt. Bij de uitwerking van voorbeelden is geen volledigheid nagestreefd.