Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Reproductie en evolutie
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Coping with the abstract and complex nature of genetics in biology education. The yo-yo learning and teaching strategy

17-2-2015
Knippels, M.C.P.J. (2002). Coping with the abstract and complex nature of genetics in biology education. The yo-yo learning and teaching strategy. Utrecht: CD-beta Press.
ISBN

90-73346-50-9

Dit proefschrift is interessant voor docenten natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het betreft de basiskennis en inzicht in de genetica die essentieel is voor leerlingen om de ontwikkelingen op het gebied van de toepassingen van de genetica te volgen en om weldoordachte beslissingen te nemen. Genetica staat internationaal bekend als een van de moeilijkste onderwerpen in het biologieonderwijs voor zowel leerlingen als docenten. Naast de uitgebreide terminologie die de genetica eigen is zijn er twee centrale problemen: de abstracte èn de complexe aard van de genetica. Er is een gevalideerde aanpak ontwikkeld ter vermindering van deze moeilijkheden: de ‘jojo-onderwijsleerstrategie’. Centraal in deze aanpak staat het expliciet onderscheiden van de biologische organisatieniveaus en het ontdekken van samenhang tussen erfelijkheidsfenomenen op de verschillende niveaus. Hiertoe moeten leerlingen leren heen-en-weer denken tussen de verschillende organisatieniveaus (populatie, organisme, cel en molecuul). Dit is een onderdeel van de competentie systeemdenken. Een beschrijving van het ontwikkelingsonderzoek naar deze aanpak staat in het proefschrift. In het onderzoek zijn de belangrijkste problemen die leerlingen ervaren bij het leren van de genetica op een rij gezet. Een inzicht in deze problemen en denkbeelden van de leerlingen, onder meer veroorzaakt door de indeling van het biologieboek, kan de docent hierop alert maken voordat hij/zij dit onderwerp gaat behandelen in de klas. Daarnaast wordt een didactiek geschetst (jojo-strategie) die deze problemen kan helpen verminderen. De jojo-strategie is geschikt voor alle velden van de biologie die verschillende niveaus van organisatie omvatten: gedrag, evolutie en ecologie.