Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase: Multipilots schooljaar 2009-2010

25-1-2015
Ottevanger, W., Folmer, E., Bruning, L., & Kuiper, W. (2011). Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase: Multipilots schooljaar 2009-2010. Enschede: SLO.
Dit evaluatierapport is van belang voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het onderzoekt de vraag in hoeverre het mogelijk is voor scholen die betrokken zijn bij de multipilots om gelijktijdig meerdere van de door de vakvernieuwingscommissies ontwikkelde conceptexamenporgramma's in te voeren en of het mogelijk is om onder dezelfde omstandigheden samenhangend bètaonderwijs te realiseren. Door middel van interviews met betrokken docenten en schoolleiders is een beeld gevormd hoe de scholen in het multipilots staan en hoe ze met een aantal belangrijke aspecten daarvan omgaan. Met name gaat het dan over haalbaarheid en uitvoerbaarheid, gelijktijdige invoering van de meerde nieuwe programma's op school, modules, relevantie, aantrekkelijkheid, interesse en motivatie van leerlingen, de context-conceptbenadering, toetsen en examens, ondersteuning, afstemming en samenhang en over concrete opbrengsten van het project. Enkele belangrijke conclusies zijn: gelijktijdige invoer van meerdere monovakken op school lijkt niet te stuiten op al te veel organisatorische moeilijkheden; docenten maken zich weinig zorgen over de nieuwe examens; multipilots-docenten lijken wat kritischer te staan tegenover de context-conceptbenadering dan hun collega's in de monopilots en docenten zijn heel goed in staat om op basis van aangeleverde modules zelf hun onderwijs vorm te geven.