Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Examenprogramma
  • Centraal examen
  • Curriculum
  • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase: examenpilot experimentele biologieprogramma havo/vwo 2007-2010

23-1-2015
Kuiper, W., Folmer, E., Ottevanger, W., & Bruning, L. (2011). Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot experimentele biologieprogramma havo/vwo 2007-2010. Enschede : SLO.
Dit evaluatierapport is van belang voor curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. Tussen 2007 en 2010 hebben pilotscholen de vernieuwde examenprogramma's biologie in de bovenbouw havo/vwo uitgetest. De meerjarige curriculumevaluatie door de SLO is in dit rapport te lezen De curriculumevaluatie richt zich op de beantwoording van de volgende vraag: in hoeverre heeft de in gang gezette vakvernieuwing geresulteerd in haalbare, uitvoerbare en toetsbare programma's? Enkele conclusies uit de evaluatie zijn: het programma is uitvoerbaar; vernieuwing zit vooral in de didactiek; de relevantie van het vak is beter zichtbaar en overladenheid blijft een knelpunt.