Sector
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
Vakinhoud
 • Water
 • Duurzaamheid
 • Weer en klimaat
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Samenhang
 • Curriculum
 • Inhouden

Curriculumvoorstel watereducatie

22-1-2015
Bron, J., Oorschot, F., & Vliet, E. van. (2011). Curriculumvoorstel watereducatie. Enschede: SLO.
Dit curriculumvoorstel is bedoeld voor curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders en beleidsmakers. Het bevat een overzicht van welke inhouden (zowel kennis, vaardigheden als houdingen) bij educatie rondom water aan bod moeten komen. Dankzij dit overzicht van voor watereducatie essentiƫle aspecten kunnen scholen makkelijker vaststellen aan welke inhouden en doelen zij in welke mate aandacht willen besteden en zij kunnen hierbij gericht leermiddelen selecteren. Uit het curriculumvoorstel zijn ook criteria voor toetsing af te leiden. Het voorstel dient als basis voor een toetsinstrument, ontwikkeld door Cito. In het voorstel staan drie domeinen centraal: water en leven; watervoorziening en gebruik; waterveiligheid en bescherming. Met deze drie domeinen zijn de essentiƫle aspecten van watereducatie gedekt. Elk domein is onderverdeeld in houdingen, vaardigheden en kennis. Ook het beroepsperspectief wordt per domein vermeld. Dit curriculumvoorstel is generiek: het is in principe op alle onderwijsniveaus van toepassing. Voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn aparte uitwerkingen geschreven, als losse bijlagen bij dit curriculumvoorstel. Op basis van het curriculumvoorstel is in 2011 een instrument voor leermiddelenanalyse ontwikkeld waarmee acht bestaande leermiddelen voor watereducatie zijn geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zijn gepubliceerd door SLO en SME Advies.