Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
 • So
 • Vmbo onderbouw
 • Vso
Vakgebied
 • Natuurkunde
 • Techniek N&T
Vakinhoud
 • Kennisverwerking
 • Energie
 • Ruimte
 • Wisselwerking
Leerplankundig thema
 • Informatievaardigheden
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Leraarmateriaal
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Dat zoeken we op! Ontwikkeling van webteksten voor basisschoolleerlingen over natuurkundige verschijnselen en technische principes

17-2-2015
Graft, M. van, & Verheijen, S. (2008). Dat zoeken we op! Ontwikkeling van webteksten voor basisschoolleerlingen over natuurkundige verschijnselen en technische principes. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor leerkrachten in het primair onderwijs, maar is uiteindelijk bedoeld voor kinderen. Zij bevat teksten met achtergrondinformatie over natuurkundige verschijnselen en technische principes. In deze publicatie zijn in totaal 36 teksten opgenomen. Van zes natuurkundige verschijnselen (licht, geluid, temperatuur, elektriciteit, magnetisme en energie) en zes technische principes (hefbomen, katrollen, tandwielen, stevigheid, sensor en hydrauliek/pneumatiek) zijn teksten op drie niveaus uitgewerkt met links naar Teleblik. De teksten zijn door de SLO ontwikkeld nadat geconstateerd werd dat er online weinig heldere informatie te vinden is die onderwerpen op het gebied van natuurkunde en techniek op een voor kinderen begrijpelijke manier uitlegt. Deze teksten zijn goed te gebruiken bij natuur- en techniekactiviteiten in het primair onderwijs.