Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Vakinhoud
  • Fundamenten van natuurwetenschap en technologie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Lespakket
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Deeltjes en hun interacties

25-1-2015
Liempt, F. van. (2012). Deeltjes en hun interacties. Enschede: Stichting natuurkunde.nl.
​Dit lesmateriaal is relevant voor docenten natuurkunde. Het behoort bij domein E3: Kern- en deeltjesprocessen, wat een SE-onderwerp in het examenprogramma is. De module bestaat uit vier hoofdstukken: De allerkleinste deeltjes; Processen met deeltjes; Extra: Standaardmodel en Deeltjes gebruiken, maken en waarnemen. De module sluit af met een diagnostische toets. De hoofdstukken zijn overzichtelijk opgedeeld in oriëntatie- en reflectieopdrachten, extra uitleg, voorbeelden, kernbegrippen, een samenvatting en deelopgaven. De module is ontwikkeld als voorbeeldlesmateriaal bij de nieuwe natuurkunde.