Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw

25-1-2015
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. (2013). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs,vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Amsterdam: KNAW.
ISBN

ISBN 978-90-6984-660-6

De KNAW pleit in dit advies aan beleidsmakers en docenten, voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo/vwo en grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.
Middelbare scholieren zijn weliswaar vaardig met smartphone en Facebook, maar hebben onvoldoende inzicht in impact en risico's van digitale communicatie. Het huidige informaticaonderwijs leidt niet tot digitale geletterdheid: een basisvaardigheid in de huidige ICT-gedomineerde samenleving. In het informaticaonderwijs moet aandacht zijn voor basiskennis informatica, gebruik van software en onlinetoepassingen en gedrag.