Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
  • Onderzoek en ontwerpen
Leerplankundig thema
  • 21st century skills
  • Onderzoeken
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Effectief scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de tweede fase van het vwo; Een chemie van willen, weten en kunnen

25-1-2015
Rens, E.M.M. van. (2005). Effectief scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de tweede fase van het vwo; Een chemie van willen, weten en kunnen. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Dit proefschrift is interessant voor docenten scheikunde, beleidsmakers en leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het doet verslag van een onderzoek gericht op identificeren van kenmerken die een ontwerp van scheikundeonderwijs voor 'leren onderzoeken' in het vwo effectief maken. Onderzoeksvaardigheden maken in de Tweede Fase van het vwo deel uit van het examenprogramma voor de bètavakken. Zowel nationaal als internationaal is er bij leerplanontwikkelaars en onderwijsonderzoekers consensus over het belang van het verwerven van onderzoeksvaardigheden door leerlingen. Docenten hebben vooralsnog weinig grip op de leerdoelen van ‘leren onderzoeken’. Zij weten niet goed welke opdrachten, instructie en begeleiding het leerproces bij ‘leren onderzoeken’ effectief doen zijn en waarop de beoordeling zich moet richten. Het natuurwetenschappelijk onderwijsonderzoek heeft nog geen didactisch adequate aanpak voor het ‘leren onderzoeken’ in het schoolvak scheikunde opgeleverd. Het gepresenteerde onderzoek doet een poging om in deze lacune te voorzien. Leerlingen worden uitgedaagd een authentiek wetenschappelijk experiment over te doen en het te verbeteren. Ze communiceren met andere onderzoeksteams via een internetsymposium. Conclusie is dat de effectiviteit van het onderwijsontwerp in belangrijke mate wordt bepaald door de authenticiteit van de onderzoekshandelingen van de leerlingen.