Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo Bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Energie
 • Kennisverwerking
 • Materie
 • Ruimte
 • Wisselwerking
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Vakintegratie

Eindverslag van Werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde

23-1-2015
Giessen, C. van de, Hengeveld, T., Kooij, H. van der, Rijke, K., & Sonneveld, W. (2007). Eindverslag van Werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde. Utrecht/Amsterdam: Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs/Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs.
​​Dit document is opgesteld door een werkgroep die ingesteld is door de vernieuwingscommissies wiskunde en natuurkunde en bevat:
- een beschrijving van noodzakelijke wiskundige basisinzichten en –vaardigheden die bij natuurkunde een rol spelen;
- een beschrijving van een traject dat leidt tot deze vaardigheden en inzichten;
- een schetsmatig ontwerp van een basismodule die bij dat traject kan worden gebruikt.