Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Competentiegericht onderwijs
  • Leraarmateriaal
  • Professionalisering
  • Toetsing

Evalueren om te leren. Toetsen en beoordelen op school

25-1-2015
Castelijns, J., Segers, M., & Struyven, K. (Eds.). (2011). Evalueren om te leren. Toetsen en beoordelen op school. Bussum: Coutinho.
ISBN

978-90-469-0253-0

Dit boek is bestemd voor (aankomende) leraren. Het biedt theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden, handvatten en praktische instrumenten om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Het behandelt een speciale benadering van evaluatie waarin de actieve rol van de leerling sterk wordt benadrukt. Leerlingen gaan naar school om bepaalde leerdoelen te halen, en de taak van het onderwijs is om hen hierbij te ondersteunen. Leraren spelen een belangrijke rol in in het stimuleren, begeleiden en sturen van het leerproces. Tussentijdse beoordeling en evaluatie speelt hierbij een cruciale rol. Dit boek gaat ervan uit dat dit niet alleen de taak is van de leraar, maar ook van de leerlingen zelf. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door medeleerlingen worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 vormt een inleiding over evaluatie, toetsing en beoordeling op school. Hierin worden algemene principes van evaluatie besproken en wordt ‘Evalueren om te Leren’ nader uitgewerkt. Deel 2 is meer praktisch van aard en behandelt de onderwerpen feedback, peerevaluatie, zelfreflectie, werken met portfolio’s, evalueren van projectwerk en continue voortgangsevaluatie. In deel 3 komen enkele bouwstenen voor schoolbeleid aan de orde, zoals opvattingen van leerkrachten over evalueren, communicatie en samenwerking met ouders over evaluatie en kwaliteitscriteria voor evaluatie. Het is een toegankelijk geschreven uitgave waarin kennis en praktijk nauw met elkaar zijn verweven.