Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Algemene natuurwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma algemene natuurwetenschappen vwo (tevens havo)

5-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma algemene natuurwetenschappen vwo (tevens havo). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​Dit examenprogramma is relevant voor docenten algemene natuurwetenschappen in de bovenbouw havo en vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Het examen wordt alleen als schoolexamen afgenomen. Het schoolexamen algemene natuurwetenschappen heeft betrekking op de domeinen A en B; uit ten minste drie van de vier overige domeinen tenminste één subdomein en indien bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.