Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma biologie vwo

5-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Examenprogramma biologie vwo.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​Dit examenprogramma is relevant voor docenten biologie in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma is in 2013-2014 ingevoerd in vwo klas 4, het regulier examen wordt voor het eerst centraal afgenomen in 2016, en als pilot-examen van 2013 tot en met 2015. Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, 2, 3 en 4, C1, 2, 3, 4, 5 en 6, D1, D3, E1, E2, F1, 2, en 3 en G1, 2, en 3 in combinatie met vaardigheden uit domein A. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; in dien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.