Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma biologie vwo

5-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma biologie vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​​Dit examenprogramma is relevant voor docenten biologie in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma is geldig tot en met het schooljaar 2014-2015, met een bezemexamen in 2016. Het centraal examen biologie heeft betrekking op de subdomeinen B1, C1, D1, D3, D4, D5, E2, E4 en E5, in combinatie met vaardigheden uit domein A1. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; in dien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.