Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo

19-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit examenprogramma is relevant voor docenten natuur, leven en technologie (nlt) in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma is geldig tot en met schoolkjaar 2013-2014 met een bezemexamen 2015. Het examen nlt wordt alleen als schoolexamen afgenomen. Het schoolexamen nlt heeft betrekking op het hele domein A in combinatie met: domein B; tenminste twee van de domeinen C t/m E; ten minste twee van de domeinen F t/m I.