Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Biologie
  • Mens en natuur (leergebied)
Vakinhoud
  • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Food a fact of life

23-1-2015

Britisch Nutrition Foundation. (2014). Food a fact of life. Geraadpleegd op 14 januari 2014, van http://www.foodafactoflife.org.uk/index.aspx

Food - a fact of life bevat een groot aantal vrij te gebruiken bronnen en opdrachten op het gebied van gezond eten, koken, voedsel en voedselproducten voor kinderen en jonge mensen.

De opdrachten zijn opgezet in een leerlijn om leren op het gebied van voeding te stimuleren.

De website is ontwikkeld voor het curriculum van het Verenigd Koninkrijk, maar is ook interessant voor het Nederlandse onderwijs.

De website is Engelstalig