Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Vervolgonderwijs
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO
  • Curriculum
  • Kennisbasis
  • Leraren
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Generieke kennisbasis Tweedegraads docentenopleidingen

5-2-2015
HBO-raad. (2011). Generieke kennisbasis Tweedegraads docentenopleidingen. Den Haag: HBO-raad.
 
​​Dit document is bedoeld voor docentopleiders en van toepassing op het gehele tweedegraads onderwijsgebied: het vmbo, de onderbouw van het havo/vwo en het mbo. Het bevat een beschrijving van de conceptuele kennis voor het beroepsdeel waarover een startbekwame docent dient te beschikken. Dit deel van de kennisbasis wordt ook wel 'meesterschap' genoemd. Het andere deel, het vakmanschap, is vastgelegd in de vakspecifieke kennisbasis. De GKB voor docentopleidingen is van toepassing