Sector
  • Havo
  • Vmbo
  • Vwo
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Vakdidactiek
  • Examenprogramma
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Genetica in beweging

23-1-2015
Domis-Hoos, M., Kapteijn, M., & Boerwinkel, D.J. (2012).  Genetica in beweging. Utrecht: NVON.
ISBN

978-90-8797-008-6

Dit boek is handig voor docenten natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het beschrijft in vogelvlucht de geschiedenis van de genetica. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de genetica, de nieuwe technieken en veranderingen van genetica in de havo- en vwo-eindexamenprogramma's per 2013. Bij het boek hoort een website, www.nvon.nl/genetica. Hier is onder andere leerlingenmateriaal te vinden, alsook achtergrondinformatie, links en bronnen.
Contactpersoon