Sector
  • Gymnasium onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vmbo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakgebied
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen

Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen; voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

25-1-2015
Halfwerk, E., Lodeweges, J., & Volkering, C. (2009). Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen; voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.
Dit overzicht van recente methoden en lespakketten is relevant voor docenten biologie en verzorging in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. Er is rekening gehouden met spreiding over de verschillende educatieve uitgevers en spreiding over de vakken biologie en verzorging, het combivak biologie-verzorging en het leergebied mens & natuur. Van de methoden zijn alle delen voor vmbo-kgt en havo/vwo voor leerjaar 1 en 2 (onderbouw vo) gescreend aan de hand van een themalijst met onderwerpen en begrippen die betrekking hebben op voeding en beweging. Bij het onderdeel beweging is gebruik gemaakt van de Handreiking Actieve Leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (SLO, december 2008). De themalijst is als bijlage in deze publicatie opgenomen.