Sector
 • Basisonderwijs
 • Vo
Vakgebied
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Biologie
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
 • Burgerschap
 • Leven
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Leerlingkenmerken
 • Inhouden
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Praktische vaardigheden

Gezondheidsbevorderend gedrag (PO/VO). Voorstel voor doorlopende leerlijnen

23-1-2015
Bron, J., Keijzer, J., Lanschot Hubrecht, V. van, & Rodenboog, M.J.P. (2006). Gezondheidsbevorderend gedrag (PO/VO). Voorstel voor doorlopende leerlijnen. Enschede: SLO.
Dit rapport is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars, docenten en leerkrachten. Het betreft de aandacht die besteed wordt aan gezondheidsthema's in het onderwijs. SLO heeft in samenwerking met gezondheidsbevorderende instellingen (GBI's) geprobeerd een balans te vinden tussen enerzijds de eisen die gesteld worden aan goede voorlichting en preventie en anderzijds de mogelijkheden en beperkingen van het onderwijs. Het rapport bevat een overzicht van de ontwikkelingen van kinderen en jongeren met betrekking tot gezond gedrag; de situatie van algemeen vormend onderwijs met betrekking tot gezondheidsbevorderend gedrag; leerlijnen voor gezondheidsbevorderend gedrag gebaseerd op competenties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene competenties en specifieke competenties. De competenties met een specifiek thema zijn aangedragen door de gezondheidsbevorderende instellingen. Doel van het rapport is gezondheidsthema's op efficiƫnte wijze aan te bieden aan het onderwijs.