Good Practical Science

16-3-2018
​The Gatsby Charitable Foundation, Good Practical Science, London, 2017​

​​​De Gatsby Foundation, een goede doelenorganisatie uit het verenigd koninkrijk, heeft een framework ontwikkeld voor goed practicumonderwijs in het voortgezet onderwijs. Dit framework is gebaseerd op bezoeken aan verschillende landen, waaronder Nederland. Het bestaat uit 10 verschillende benchmarks:

  1. ​​Scholen moeten een visie hebben over het hoe en waarom van practica; het komen tot die visie is net zo belangrijk als de visie zelf.
  2. Leraren moeten van ieder practicum weten waarom ze het doen.
  3. Leraren moeten goed opgeleid zijn in het vak waarvoor ze het practicum doen.
  4. Leerlingen moeten praktisch bezig zijn in ten minste de helft van de lessen. (Dit kan van alles zijn, van demonstratiepractica tot grote open projecten)
  5. Scholen moeten genoeg practicumlokalen hebben zodat iedere leraar regelmatig practica veilig kan uitvoeren en genoeg materialen zodat leerlingen in kleine groepjes samen kunnen werken.
  6. Scholen moeten genoeg toa-ondersteuning hebben om leraren in staat te stellen regelmatig en veilig practica uit te voeren.
  7. Digitale technologie kan gebruikt worden om practica aan te vullen, maar niet om ze te vervangen
  8. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om langere, open onderzoeksprojecten te doen.
  9. Leerlingen moeten practica veilig kunnen uitvoeren, maar ook niet beperkt worden door onnodige risico aversie.
  10. Ook de praktische​ vaardigheden, kennis en gedrag van leerlingen moet worden getoetst.
Het volledige rapport (in het Engels​) is h​ier te vinden.

Contactpersoon