Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Aarde, natuur en heelal
 • Fundamenten van natuurwetenschap en technologie
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Interdisciplinariteit
 • Technologische ontwikkeling
 • Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Samenhang
 • Onderzoeken
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Praktische vaardigheden
 • Mathematische vaardigheden
 • Modelvorming
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo: bij het examenprogramma 2012-2013

23-1-2015
Bruning, L., & Michels, B. (2012). Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo: bij het examenprogramma 2012-2013. Enschede: SLO.
​​​Deze handreiking hoort bij de examenprogramma's nlt havo en vwo die in augustus 2012 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen nlt en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.