Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Vakinhoud
 • De 'mol' als chemische maat
 • Energie
 • Micro-macro denken
 • Reactiviteit
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Praktische vaardigheden
 • Onderzoeken
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Praktische vaardigheden
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Mathematische vaardigheden
 • Modelvorming
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Handreiking schoolexamen scheikunde havo/vwo

23-1-2015
Carelsen, F., & Seller, F. (2012). Handreiking schoolexamen scheikunde havo/vwo: Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014. Enschede: SLO.
​​​Deze handreiking hoort bij de examenprogramma's scheikunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen scheikunde en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het onderwijs en examinering.