Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Dynamisch evenwicht
  • Interactie
  • Reproductie en evolutie
Leerplankundig thema
  • Examens
  • Examenprogramma

Handreiking schoolexamens Biologie vmbo

17-2-2015
Abbenhuis, R.(2007). Handreiking schoolexamens Biologie vmbo.  Enschede: SLO.
Deze handreiking is relevant voor docenten biologie op het vmbo. Het betreft het nieuwe examenprogramma biologie dat al vanaf 2007 van toepassing is. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. In de handreiking is aandacht voor de plaats van het vak; de examenprogramma's vmbo; een uitwerking van de eindtermen behorende bij het schoolexamen; mogelijkheden voor toetsing en weging; de afstemming met andere vakken en onderdelen naar keuze van de school. Docenten zijn, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.