Sector
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Nask2
 • Mens en natuur (leergebied)
Vakinhoud
 • De 'mol' als chemische maat
 • Energie-beschouwingen
 • Macro-micro denken
 • Reactiviteit
 • Systeemdenken
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Vaardigheden
 • Onderzoeken
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Mathematische vaardigheden

Handreiking schoolexamens NASK 2 vmbo

17-2-2015
Bos, H., Son, H. van, Spek, W., & Kievit, R. de. (2007). Handreiking schoolexamens NASK 2 vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking is relevant voor docenten NASK2 vmbo. Zij hoort bij de examenprogramma's NASK2 vmbo die in augustus 2012 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen NASK2 en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.