Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Natuurkunde
Vakinhoud
 • Energie
 • Materie
 • Ruimte
 • Wisselwerking
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Vaardigheden
 • Onderzoeken
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Mathematische vaardigheden

Handreiking schoolexamens NASK1 vmbo

17-2-2015
Spek, W. (2007). Handreiking schoolexamens NASK 1 vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking is relevant voor docenten NASK1 vmbo. Zij hoort bij de examenprogramma's NASK1 vmbo die in augustus 2012 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen NASK1 en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.