Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Vakinhoud
  • Water
  • Duurzaamheid
Leerplankundig thema
  • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Help de juf!: een verhalend ontwerp (storyline) over 'zuinig zijn met water'

23-1-2015
Graft, M. van, Greven, J., & Verheijen, S. (2008). Help de juf!: een verhalend ontwerp (storyline) over "zuinig zijn met water". Enschede: SLO.
Dit voorbeeldlesmateriaal is bedoeld voor leerkrachten in bovenbouw van het basisonderwijs, lerarenopleiders en curriculumontwikkelaars. Het betreft het onderwerp 'water', en dan vooral hoe je daar als gebruiker zuinig mee om kunt gaan. Het onderwerp is uitgewerkt in de vorm van een verhalend ontwerp, een storyline. In een verhalend ontwerp komen hoofdpersonen voor en is er een plot. Het is een voor kinderen aantrekkelijke vorm van leren. Uitgaande van een verhaal over een onderwerp, krijgen ze zelf ruimte om vragen te stellen en daar vervolgens antwoorden op te vinden. Het lesmateriaal is uitgewerkt vanuit inhoudelijke en didactische aspecten van onderwijs over duurzame ontwikkeling zoals die in het basisdocument over leren voor duurzame ontwikkeling door SLO zijn neergelegd. Deze storyline is door het netwerk Duurzame Pabo gebruikt als basis voor zijn gelijknamige uitgave.