Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Algemene natuurwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Toetsing
  • Toetswijzer
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden bij ANW

23-1-2015
Bergsma, S., Brouwers, A., Laan, E. van der, Legierse, A., & Visser, T. (2006). Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden bij ANW.  Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor docenten anw, leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het betreft het maken van schriftelijke toetsen die recht doen aan het activerend onderwijs voor het vak anw. Deze publicatie sluit aan op 'Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden bestemd voor alle vakken in de tweede fase van het vo'. In deze publicatie wordt hiermee verdergegaan, speciaal voor algemene natuurwetenschappen. De volgende drie vragen worden beantwoord: hoe toets ik de vijf hoofdvragen van anw; hoe toets ik meer dan louter feitenkennis; hoe toets ik zo dat recht gedaan wordt aan de manier waarop leerlingen kennis verwerven? Achtereenvolgens worden de identiteit van het vak anw, de denkvaardigheden en de inhoud van anw met een accent op 'Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek' en de vaardigheden en de inhoud van anw beschreven.