Sector
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Beleid
 • Betekenisvol leren
 • Curriculum
 • Curriculumtheorie
 • Doelen
 • Kennisbasis
 • Leraren
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Improving Science Education: the contribution of research

18-2-2015
Millar, J., Leach, J., & Osborne, J. (eds.). (2000). Improving Science Education: the contribution of research. Buckingham: Open University Press.
ISBN

0 335 20645 X

Dit overzichtsboek is interessant voor leerplanontwikkelaars, beleidsmakers, docenten natuurwetenschappen en eenieder die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het natuurkunde- onderwijs. Het boek geeft een overzicht van de resultaten van enkele decennia aan onderzoeken naar het science-onderwijs. De artikelen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: onderzoek naar leren en onderwijzen in science (onderwijssituaties, toetsing en evaluatie, opleiding en professionalisering van leraren, leertheorieën); reflecties op de rol en het doel van science in het curriculum op school (po en vo); onderzoek naar science-onderwijs (resultaten van zulk onderzoek tot dan toe, agendavoorstellen voor de toekomst). Twee knagende vragen die alle auteurs bezighielden: waarom is de impact van het onderzoek zo beperkt; is er sprake van vooruitgang in het onderzoek, van cumulatie en opbouw van kennis? Deze vragen worden niet systematisch behandeld in de bijdragen, maar het is (nog altijd) interessant om ze lezend in dit boek nog eens te checken.