Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo Bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
 • Pabo
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Informatica
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Inside the black box: raising standards through classroom assessment

23-1-2015
Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80.
Formatieve assessment is een essentieel onderdeel van het werk in de klas en kan de prestaties van leerlingen  verhogen. Dit artikel focust op wat er werkelijk gebeurt in de interactie tussen docenten en studenten. De auteurs richten zich op één aspect van het onderwijs: formatieve assessment. Zij betogen dat standaarden alleen kunnen worden verhoogd door veranderingen die door leerkrachten en leerlingen direct in de praktijk gebracht worden. Er is het nodige harde bewijs dat formatieve evaluatie een essentieel onderdeel van het werk in de klas is en dat gerichte aandacht ervoor prestaties kan verhogen. Zij laten verschillende manieren zien hoe formatieve assessment kan worden verbeterd en geven vier stappen om tot die verbetering te komen.