Sector
 • Basisonderwijs
 • Havo onderbouw
 • Pabo
 • Po
 • So
 • Vmbo onderbouw
 • Vso
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Vakinhoud
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Betekenisvol leren
 • Handreiking
 • Leraarmateriaal
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Mathematische vaardigheden
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek

23-1-2015
Kemmers, P., Moerlands, F., Vedder, J., & Buijs, K. (Red.). (2008). Integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor (aanstaande) leraren in het primair onderwijs, lerarenopleiders, beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Zij is een uitwerking van de integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek in het primair onderwijs. Centrale gedachte is dat beide vakgebieden elkaar kunnen versterken. Bij rekenen-wiskunde-onderwijs leren kinderen (basis-)vaardigheden die zij bij natuur en techniek kunnen toepassen. Met aandacht voor het eigene en vakspecifieke van de beide vakgebieden, alsmede een eerste indicatie van de competenties waarover een (aanstaande) leraar bij voorkeur dient te beschikken om dit onderwijs te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Geïllustreerd met de beschrijving van enkele inspirerende voorbeelden van thematisch opgezet, geïntegreerd onderwijs.