Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Praktijkonderwijs
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VO-HO
 • Doorlopende leerlijnen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

23-2-2015
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Jaarboek onderwijs in cijfers 2012. Den Haag/Heerlen: Bureau voor de statistiek.
Het jaarboek presenteert de meest actuele informatie over het onderwijs. Het jaarboek belicht de kerncijfers per onderwijssoort, stromen in het onderwijs (met onder andere de doorstroomcijfers vanuit het vmbo naar havo en mbo), studievoortgang in de diverse onderwijssoorten en voortijdig schoolverlaten. Een voorbeeld: in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijken zowel jongens als meisjes relatief vaak een diploma te behalen op het gebied van administratie, detailhandel of bedrijfskunde. Jongens ronden iets vaker een opleiding af in de richting techniek, bouwkunde of ict, meisjes doen dat iets vaker in de richting gezondheidszorg en welzijn, sociaalpedagogische hulpverlening, onderwijs of sociale wetenschappen.