Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo Bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Kahn Academy

19-2-2015
Kahn Academy Foundation (2013). Kahn Academy. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van www.kahnacademy.org
Deze website is een aanrader voor alle leraren hun lessen een extra dimensie willen geven. Zij vinden er talrijke korte filmpjes met uitleg over uiteenlopende (school)onderwerpen. Deze kunnen ook worden gebruikt om ‘flipping the classroom’ toe te passen.
Contactpersoon