Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Nask1
 • Nask2
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo: een richtinggevend leerplankader

20-2-2015
Ottevanger, W., Oorschot, F., Spek, W., Boerwinkel, D.J., Eijkelhof, H., Vries, M. de, Hoeven, M. van der, & Kuiper, W. (2014). Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo: een richtinggevend leerplankader. Enschede: SLO.
​​​​Voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie zijn leerdoelen op semi-gedetailleerde manier uitgewerkt. De kennisbasis maakt gebruik van werk-en denkwijzen, de manier van werken en denken die wetenschappers en technici gemeen hebben. Per vak, per domein en per sector (hv en vmbo) zijn beschreven: een afbakening van het domein ('waar het om gaat'), integrale doelen, vakinhouden, en voor het domein relevante werkwijzen en denkwijzen. Deze laatste worden gebruikt om op een nieuwe manier naar vakinhouden te kijken. Dit maakt vakoverstijgend werken makkelijker en biedt kansen om talentontwikkeling te stimuleren.
Zie ook de website met o.a. lesvoorbeelden.