Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Havo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Po
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Omgaan met verschillen
 • Talentontwikkeling
 • Passend onderwijs

Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

17-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze publicatie is informatief voor iedereen die betrokken is bij het Nederlandse onderwijs. Zij biedt een breed cijfermatig inzicht over de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, en een korte analyse. Van elke onderwijssector zijn gegevens te vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Voor het beroepsonderwijs zijn met name jaarlijks terugkerende thema’s als ‘Voortijdig schoolverlaters’ en ‘Passend onderwijs’ interessant. Nieuwe thema’s zijn: ‘Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt’, ‘Best presterende leerlingen’ en een analyse over de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs.