Sector
  • Vo
  • Po
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Pabo
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Leerplankundig thema
  • 21st century skills
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Klaar voor de 21e eeuw

24-1-2015
Marzano, R.J., & Heflebower, T. (2012). Klaar voor de 21e eeuw. Vlissingen: Bazalt.
ISBN

ISBN 978-94-6118-137-4

Dit boek is interessant voor beleidsmakers, onderwijsteams, curriculum- en materiaalontwikkelaars. Het is een leergang om vorm te geven aan 21e eeuwse vaardigheden en een keuze te maken uit de verschillende vaardigheden. Er wordt een leermodel geboden dat zich richt op cognitieve vaardigheden (analyse en gebruik van informatie, aanpak van complexe vraagstukken en het tot stand brengen van denkpatronen) en conatieve vaardigheden (zelfkennis met de daarbij behorende zelfbeheersing en omgang met anderen). Dit zijn vaardigheden die in deze tijd onontbeerlijk zijn. Theoretische concepten, onderzoeksresultaten, instructievormen en manieren van beoordelen zijn omgezet in aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk in de klas. Het boek kan onderwijsteams helpen met elkaar concrete uitwerkingen te maken van 21e eeuwse vaardigheden. Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen bevatten veel elementen van 21e eeuwse vaardigheden. Dit is een uit het Amerikaans vertaalde publicatie (oorspronkelijke titel: 21st Century Skills). Meer informatie is te vinden op de website.