Sector
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Kleine wetenschappers

17-2-2015
Graft, M. van. (2008). Kleine wetenschappers. De wereld van het jonge kind, september, 18-21.
Dit artikel is interessant voor onderwijsdeskundigen, leerplanontwikkelaars en leraren in het primair onderwijs. Het gaat over de verwondering van kinderen over wat ze om zich heen zien en de 'wetenschappelijke houding' die ze al heel jong van nature hebben. Kinderen willen weten hoe iets in elkaar zit en hoe iets werkt en komen met de meest originele verklaringen. Als ze, vanuit hun eigen vragen, op een onderzoekende en ontwerpende manier bezig zijn, krijgt het leren nog eens een extra impuls. De leraar kan hier, bijvoorbeeld tijdens de natuur- en techniekles, voor zorgen. Het artikel concludeert dat uit het LOOL-project blijkt, dat naast een open houding voor vragen van kinderen, interactieve vaardigheden van leraren ook cruciaal zijn. Daarom is in vervolgprojecten samengewerkt met het Expertisecentrum Nederlands om gebruik te maken van CombiList training.
Contactpersoon